fbpx

Basis pakket

€1400

Verkort de doorlooptijd van het project door de opmeting en het modelleren van de bestaande toestand uit te besteden aan vakspecialisten.

Er is meer tijd voor ontwerp en de wensen van de bouwheer.

Je ontvangt een gebruiksklaar BIM model dat uitnodigt om het creatieve ontwerpproces meteen te starten.
Details die niet gemodelleerd werden, kunnen onderzocht worden in de bijgeleverde puntenwolk. Het model is metrisch correct en zeer accuraat opgebouwd door het gebruik van hoogstaande meetapparatuur, maar ook door de inzet van een ervaren team van landmeters, bouwkundig tekenaars en architecten.

STANDAARD ELEMENTEN

De gebruikte elementen zijn volgens de standaardbibliotheken en zijn nadien in eigen BIM programma aanpasbaar.

METRISCH CORRECT

Alle BIM modellen worden opgebouwd op basis van een puntenwolk, opgemeten door een landmeter en gemodelleerd door een bouwkundig tekenaar.

KLAAR VOOR ONTWERP

Alle informatie die nodig is om de ontwerpfase te starten.

ACCURAAT

Gemodelleerd met minimum Level of Accuracy LOA30 en een Level of Development LOD200.

Het aangeboden pakket omvat
- het 3D scannen
- het verwerken van puntenwolken
- het modelleren van het 3D model
van een residentiële woning, beperkt tot maximum 15 afzonderlijk af te sluiten ruimtes.

Voor een project dat buiten deze parameters valt, maakt MEET HET een prijsraming op maat.
Zie ook 'Algemene Voorwaarden' onderaan de pagina.

Wat zit er in een basis pakket?

3D MODEL

SCANFOTO'S

ILLUSTRATIEVE RENDER

PUNTENWOLK

PANOVIEWER


BASIS VS. DETAIL PAKKET

FEATURE

BASIS

DETAIL

PRO

Buiten- en binnenmuren

Standaard ramen en deuren, buiten en binnen, met correcte indeling en draairichting

Waarheidsgetrouwe ramen en deuren, incl. dorpels en vensterbanken

Standaard elementen voor dak en schoorstenen, dakopbouw (enkel spanten), dakgoten

Zichtbare dakopbouw (spant en gordingen), dakgoten en structuren, incl. technische elementen zoals zonnepanelen

Correcte dikte vloerpakket, vlakke plafondafwerking

Waarheidsgetrouwe plafondafwerking: structurele balken (moerbalken), tongewelf en verlaagde plafonds.

Standaard trapelement zonder handleuning of spijlen

Trapelement volgens een best passend bibliotheekelement incl. handleuning, spijlen, etc

Haarden met schoorsteenmantels

Best aansluitende materialen van gevels en dak

Tuinhuizen worden uitgewerkt in LOD 100

Aanzet maaiveld rondom het gebouw

Correcte terreininformatie zoals verhardingen, afsluitingen, beplanting, nutsvoorziening, zichtbare putdeksels,...

Positie hoogstammige bomen op eigen terrein

Perceelsgrenzen worden ingetekend op basis van fysieke kenmerken en/ of grafische reconstructie, tenzij optie Juridische grenzen

Aangebouwde buren worden voor de halve gevelbreedte, beperkt tot een max van 4m, uitgewerkt in LOD 100: Dak, gevel met hierin raamopeningen

Aangebouwde gebouwen worden voor de halve gevelbreedte, beperkt tot een max van 4m, uitgewerkt in dezelfde detailgraad met best aansluitende materialen van gevels en dak


Extra opties

€ 100

Geografische ligging

Dit omvat het oriënteren van de puntenwolk in het Belgisch coördinaatstelsel Lambert-72 en hoogtemodel TAW.
Door gebruik te maken van extra landmeetkundige instrumenten kan het model perfect noord-georiënteerd worden en met hoogtes volgens de zeespiegel.
Bij het kiezen voor deze optie worden hoogtes altijd vermeld zoals ze zijn gemeten en is er geen reductie naar een nulpas volgens dorpel.

€ 400

Juridische grenzen

Om sluitende zekerheid te bieden naar de ligging van de perceelsgrenzen, worden deze vastgelegd door een Landmeter-expert.
Na uitgebreid grensonderzoek wordt er een afzonderlijk Proces Verbaal van meting opgemaakt en wordt de juridisch correcte grens toegevoegd aan het model.
Doorlooptijden hiervan kunnen oplopen afhankelijk van de responstijd van de bevraagde openbare instanties.

(Bij nabestelling € 600)

vanaf € 200

2D

Kiest u voor deze optie dan krijgt u 2D plannen in .pdf en/of .dwg van het 3D model. Dit omvat een dakenplan, grondplannen per niveau, zichtbare gevelaanzichten, snede(s) om de verschillende niveauverschillen aan te duiden en gabariten van de aanpalende gebouwen indien van toepassing.

€ 150

TERREIN

U ontvangt een mesh van het terrein tot 30m achter de achtergevel, links en recht van de woning tot 5m of tot aan de perceelsgrens indien deze zich op minder dan 5m bevindt en vooraan het perceel tot aan de straat.

€ 50

MEUBILAIR

Het 3D model wordt aangevuld met vast keukenmeubilair en badkamerinrichting volgens standaard bibliotheekelementen.

€ 150

SKETCHUP OF IFC EXPORT

Naast het gekozen ontwerpformaat (revit, archicad) kan er ook een export gebeuren naar sketchup en/of IFC


Andere mogelijkheden

Puntenwolk

Wil je zelf het model opbouwen in je eigen tekenpakket, kies er dan voor om enkel een puntenwolk te bestellen. Deze is in te laden in nagenoeg alle gekende tekenpakketten (Apple en Windows) en we helpen je graag op weg bij de eerste stappen.

Contextmodel

3D model van de omgeving van de bouwplaats, straat, wijk, stad. Nuttig voor licht- of wind studies, om omgevingsimpact te visualiseren of om verkoop van een project te stimuleren.

Op Maat

Een groter en complexer pand? Daar hebben we ook veel ervaring in. Contacteer ons en we vinden heus wel een gepaste oplossing.

Blijf op de hoogte

offerte nodig? Contacteer ons

© Copyright 2019 - 2024 BIMShop

Powered by