fbpx

Basis pakket

€1400

Verkort de doorlooptijd van het project door de opmeting en het modelleren van de bestaande toestand uit te besteden aan vakspecialisten. Er is meer tijd voor ontwerp en de wensen van de bouwheer. Je ontvangt een gebruiksklaar BIM model dat uitnodigt om het creatieve ontwerpproces meteen te starten. Details die niet gemodelleerd werden, kunnen onderzocht worden in de bijgeleverde puntenwolk. Het model is metrisch correct en zeer accuraat opgebouwd door het gebruik van hoogstaande meetapparatuur, maar ook door de inzet van een ervaren team van landmeters, bouwkundig tekenaars en architecten.

Het aangeboden pakket omvat het 3D scannen, het verwerken van puntenwolken, het modelleren van het 3D model en uitwerking tot 2D tekeningen van een residentiële woning, beperkt tot maximum 15 afzonderlijk af te sluiten ruimtes. Voor een project dat buiten deze parameters valt, maakt MEET HET een prijsraming op maat. Zie ook 'Algemene Voorwaarden' onderaan de pagina.

METRISCH CORRECT

Alle modellen worden opgebouwd op basis van een puntenwolk, opgemeten door een landmeter en gemodelleerd door een bouwkundig tekenaar.

STANDAARD ELEMENTEN

De gebruikte elementen zijn volgens de standaardbibliotheken en zijn nadien in eigen BIM programma aanpasbaar.

KLAAR VOOR ONTWERP

Alle informatie die nodig is om de ontwerpfase te starten en een aanvraag omgevingsvergunning op te maken, is voorzien.

ACCURAAT

Gemodelleerd met minimum Level of Accuracy LOA30 en een Level of Development LOD200.

2D

2D plannen in .pdf worden mee aangeleverd ter verificatie van maten, noordrichting en getekende elementen. Dit omvat een inplantingsplan met daklayout, grondplannen per niveau, zichtbare gevelaanzichten, snede(s) om de verschillende niveauverschillen aan te duiden en gabariten van de aanpalende gebouwen indien van toepassing.

Extensie

Het 3D model wordt aangeleverd volgens de gevraagde extensie (.rvt of .pla) en als IFC bestand. Een screenshot afbeelding van het 3D model wordt toegevoegd aan het pakket ter referentie.

BASIS VS. DETAIL PAKKET

FEATURE

BASIS

DETAIL

Buiten- en binnenmuren

Decoratieve gevelelementen, afwerkingslagen of details

Standaard ramen en deuren, buiten en binnen, met correcte indeling en draairichting

Waarheidsgetrouwe ramen en deuren, incl. dorpels en vensterbanken

Standaard elementen voor dak en schoorstenen, zonder dakopbouw of draagstructuren

Zichtbare dakopbouw en structuren, incl. technische elementen zoals zonnepanelen

Correcte dikte vloerpakket, vlakke plafondafwerking

Waarheidsgetrouwe plafondafwerking: structurele balken, plafondbalken, tongewelf, specifieke spanten etc.

Standaard trapelement zonder handleuning of spijlen

Trapelement volgens een best passend bibliotheekelement incl. handleuning, spijlen, etc

Vast meubilair en badkamerinrichting volgens standaard bibliotheekelementen

Haarden met schoorsteenmantels

Best aansluitende materialen van gevels en dak

Perceelsgrenzen worden ingetekend op basis van fysieke kenmerken

Terrein met toevoeging van straat, verharding, afsluitingen tot op 4 meter van de perceelsgrenzen

Uitgebreid inplantingsplan met toevoeging van straatelementen, controleputten, etc

Positie hoogstammige bomen op eigen terrein

Aangebouwde buren worden voor de halve gevelbreedte, beperkt tot een max van 4m, uitgewerkt in dezelfde detailgraad


Wat zit er in een basis pakket?

3D Model

2D PDF Tekeningen

Scanfoto's

Illustratieve render

Puntenwolk indien aangevraagd

3D online viewer indien aangevraagd


Extra opties

€100

Geografische ligging

Dit omvat het oriënteren van de puntenwolk in het Belgisch coördinaatstelsel Lambert-72 en hoogtemodel TAW.
Door gebruik te maken van extra landmeetkundige instrumenten kan het model perfect noord-georiënteerd worden en met hoogtes volgens de zeespiegel.
Bij het kiezen voor deze optie worden hoogtes altijd vermeld zoals ze zijn gemeten en is er geen reductie naar een nulpas volgens dorpel.

€400

Juridische grenzen

Om sluitende zekerheid te bieden naar de ligging van de perceelsgrenzen, worden deze vastgelegd door een Landmeter-expert.
Na uitgebreid grensonderzoek wordt er een afzonderlijk Proces Verbaal van meting opgemaakt en wordt de juridisch correcte grens toegevoegd aan het model.
Doorlooptijden hiervan kunnen oplopen afhankelijk van de responstijd van de bevraagde openbare instanties.

(Bij nabestelling € 600)


Andere mogelijkheden

Puntenwolk

Wil je zelf het model opbouwen in je eigen tekenpakket, kies er dan voor om enkel een puntenwolk te bestellen. Deze is in te laden in nagenoeg alle gekende tekenpakketten (Apple en Windows) en we helpen je graag op weg bij de eerste stappen.

Contextmodel

3D model van de omgeving van de bouwplaats, straat, wijk, stad. Nuttig voor licht- of wind studies, om omgevingsimpact te visualiseren of om verkoop van een project te stimuleren.

Op Maat

Een groter en complexer pand? Daar hebben we ook veel ervaring in. Contacteer ons en we vinden heus wel een gepaste oplossing.

Blijf op de hoogte

offerte nodig? Contacteer ons

© Copyright 2019 - 2021 BIMShop

Powered by