fbpx

GEBRUIKSKLAAR
BIM MODEL

Een BIM model van jouw residentieel project, opgemeten door landmeters en uitgewerkt door bouwkundig tekenaars als gebruiksklaar pakket voor Archicad of Revit.

Schakel sneller en efficiënter doorheen de ontwerpfase van je project door het opmeten en modelleren uit te besteden!

Kies jouw pakket.

Basis pakket

€1400

  Meer info

METRISCH CORRECT

Alle BIM modellen worden opgebouwd op basis van een puntenwolk, opgemeten door een landmeetkundige.

STANDAARD ELEMENTEN

De gebruikte elementen zijn volgens de standaardbibliotheken en zijn nadien in eigen BIM programma aanpasbaar.

KLAAR VOOR ONTWERP

Alle informatie die nodig is om de ontwerpfase te starten en een aanvraag omgevingsvergunning op te maken is voorzien.

ACCURAAT

Gemodelleerd met minimum Level of Accuracy LOA30 en een Level of Development LOD200. Meer gedetailleerde informatie hierover vind je bij de Algemene Voorwaarden onderaan de pagina.

Detail pakket

€1950

  Meer info

WAARHEIDSGETROUW

Basispakket verder uitgewerkt in hogere detailgraad met bibliotheekelementen die zo goed mogelijk aansluiten bij de werkelijkheid. Het interieur is aangevuld met vast meubilair volgens de standaardbibliotheken.

UITGEBREIDE INPLANTING

Voorzien van alle zichtbare inspectieputten, verharding, hoogstammige markante bomen, straatmeubilair etc.

KLAAR VOOR BA

Alle informatie m.b.t. landmeetkunde nodig om een bouwaanvraag op te maken, is voorzien.

ACCURAAT

Gemodelleerd met minimum Level of Accuracy LOA30 en een Level of Development LOD300. Meer gedetailleerde informatie hierover vind je bij de Algemene Voorwaarden onderaan de pagina.


Hoe gaan we te werk?

  Meten

Voor een betrouwbare start van jouw project, wordt het pand door een landmeter opgemeten met de meest geschikte combinatie van laserscanners. Nauwkeurig werken is onze standaard.

  Modelleren

De BIM modellen worden in eigen huis opgebouwd rechtstreeks in het juiste tekenpakket.
Er is vlotte communicatie tussen de landmeters en bouwkundig tekenaars, zodat geen enkel detail het oog ontspringt.

  Aanleveren

Het 3D model is rechtstreeks in te laden in jouw tekenpakket. Wij leveren Archicad of Revit files en een IFC file aan. We voegen ook een Sketchup model toe aan het pakket DETAIL.
Ter controle voegen we 2D plannen bij, eventueel aangevuld met de puntenwolk en een 3D online viewer. De 360° scanfoto's worden bij elk pakket aangeleverd.
Daarenboven kan je ook kiezen om het model geografisch correct in te passen of de perceelsgrenzen juridisch te laten onderzoeken en vastleggen door een landmeter-expert.


Andere mogelijkheden

Puntenwolk

Wil je zelf het model opbouwen in je eigen tekenpakket, kies er dan voor om enkel een puntenwolk te bestellen. Deze is in te laden in nagenoeg alle gekende tekenpakketten (Apple en Windows) en we helpen je graag op weg bij de eerste stappen.

Contextmodel

3D model van de omgeving van de bouwplaats, straat, wijk, stad. Nuttig voor licht- of wind studies, om omgevingsimpact te visualiseren of om verkoop van een project te stimuleren.

Op Maat

Een groter en complexer pand? Daar hebben we ook veel ervaring in. Contacteer ons en we vinden heus wel een gepaste oplossing.


FAQ

De BIMshop heeft twee forfaitaire bedragen vooropgesteld voor het opmeten en de aanmaak van een BIM model. De prijs verschilt naargelang de gekozen detailgraad. Detailgraad basis kan besteld worden vanaf 1400 EUR, voor DETAIL is dat 1950 EUR exclusief 21% BTW.

BIM staat voor Building Information Model. Het is een slimme virtuele 3D-voorstelling en verzameling van een gebouw en zijn achterliggende informatie. Aan dit model kunnen gegevens zoals materiaalsoorten en onderhoudseisen gekoppeld worden. Het gaat dus niet enkel om geometrie. Het woord BIM kan gebruikt worden voor software of voor 3D-modellen, daarnaast is het vooral een effectieve manier van samenwerken. Alle partijen die betrokken zijn in de volledige levenscyclus van het gebouw, kunnen er voordeel uit halen. Tijdens het (ver)bouwproces worden faalkosten op de werf gereduceerd, omdat het gebouw al eens digitaal werd gebouwd en op die manier kan er op bepaalde problemen geanticipeerd worden. Ook tijdens het gebruik van een gebouw of zelfs tijdens de afbraak van een gebouw hebben BIM modellen zich al meermaals bewezen.

De opmeting gebeurt in 3D met behulp van laserscanners. Vervolgens wordt van de puntenwolken 3D BIM model gemaakt. Van dit model kunnen 2D-plannen afgeleid worden. De workflow van de BIMshop is zo opgevat dat het voor heel wat panden efficiënter en betrouwbaarder is om ze eerst in 3D te modelleren en nadien 2D-plannen te exporteren.

Het scannen en genereren van puntenwolken vormt een groot deel van onze expertise. Als je zelf graag aan de slag gaat met een puntenwolk in jouw BIM programma, dan leveren wij jou een puntenwolk aan in het gewenste formaat.

In de modellen van de BIMshop wordt metrisch correct getekend of gemodelleerd wat zichtbaar en dus gemeten is. Bouwknopen worden niet uitgetekend. Er wordt geen pakketopbouw gemodelleerd. Daarom worden muur- en vloerpakketten steeds als een geheel weergegeven. Standaard wordt niet achter voorzetwanden, valse vloeren of plafonds gemeten. Dit kan optioneel wel uitgevoerd worden.

De puntenwolk die afkomstig is van de 3D laserscanners, kan zonder meerkost in elk gangbaar formaat aangeleverd worden. Dit kan in het bestelformulier aangeduid worden.

De panoramafoto’s, kunnen zonder meerkost in een onlineviewer aangeleverd worden. Dit kan in het bestelformulier aangeduid worden.

De bestanden worden standaard aangemaakt en aangeleverd in volgende formaten en versies: Archicad 3D model, versie AC22, formaat .pla Revit 3D model, versie 2020, formaat .rvt IFC 3D model, formaat IFC2x3 Leica Jetstream Viewer, versie 2020 Puntenwolk formaat .rcp of .e57 Indien andere formaten en versies gewenst zijn, gelieve te vermelden bij bestelling.

Tijdens de opmeting hoeft niemand aanwezig te zijn. De op te meten ruimtes dienen veilig toegankelijk te zijn.

De duurtijd van de opmeting hangt af van de grootte en de complexiteit van het pand. In de regel duurt de opmeting maximaal een halve dag.

De opmeting kan binnen de 5 werkdagen ingepland worden.

De opmeting kan binnen de 5 werkdagen ingepland worden. De doorlooptijd van het tekenwerk bedraagt maximaal 15 werkdagen. Indien de optie ‘Juridische Grenzen’ besteld werd, is de termijn van aanleveren afhankelijk van de responstijd van de bevraagde openbare instantie.

De juridische grenzen kunnen onderzocht en in plan gebracht worden door een landmeter-expert. Dit kan optioneel aangegeven worden bij de bestelling.  In een standaard BIMshop pakket BASIS of DETAIL is geen grensonderzoek inbegrepen, maar de grenzen worden wel ingetekend op basis van fysieke kenmerken op het terrein zoals bestaande omheiningen, hagen, muren, grachten ed.

In het BASIS pakket zit standaard geen Sketchup model, dit is enkel het geval bij het DETAIL pakket. Het Sketchup model kan tegen meerprijs als optie besteld worden.

Het is zeker mogelijk om naderhand nog meer te laten modelleren in hetzelfde model. Een upgrade van BASIS naar DETAIL kost 825 EUR. Ander bijkomend modelleerwerk kan in regie uitgevoerd worden.

Om sluitende zekerheid te bieden naar de ligging van de perceelsgrenzen, worden deze vastgelegd door een landmeter-expert. Na uitgebreid grensonderzoek wordt er een afzonderlijk Proces Verbaal van meting opgemaakt en wordt de juridisch correcte grens toegevoegd aan het model. Doorlooptijden hiervan kunnen oplopen afhankelijk van de responstijd van de bevraagde openbare instanties.

Dit omvat het oriënteren van de puntenwolk in het Belgisch coördinaatstelsel Lambert-72 en hoogtemodel TAW. Door gebruik te maken van extra landmeetkundige instrumenten kan het model perfect noord-georiënteerd worden en met hoogtes volgens de zeespiegel. Bij het kiezen voor deze optie worden hoogtes altijd vermeld zoals ze zijn gemeten en is er geen reductie naar een nulpas volgens dorpel.

Blijf op de hoogte

offerte nodig? Contacteer ons

© Copyright 2019 - 2021 BIMShop

Powered by