fbpx

Detail pakket

€1950

Verkort de doorlooptijd van het project door de opmeting en het modelleren van de bestaande toestand uit te besteden aan vakspecialisten. Er is meer tijd voor ontwerp en de wensen van de bouwheer. Je ontvangt een gebruiksklaar BIM model van de bestaande toestand met een zinvolle detailgraad voor verder gedetailleerd ontwerp of bouwaanvraag. Details die niet gemodelleerd werden, kunnen onderzocht worden in de bijgeleverde puntenwolk. Het model is metrisch correct en zeer accuraat opgebouwd door het gebruik van hoogstaande meetapparatuur, maar ook door de inzet van een ervaren team van landmeters, bouwkundig tekenaars en architecten.

Het aangeboden pakket omvat het 3D scannen, het verwerken van puntenwolken, het modelleren van het 3D model en uitwerking tot 2D tekeningen van een residentiële woning, beperkt tot maximum 15 afzonderlijk af te sluiten ruimtes. Voor een project dat buiten deze parameters valt, maakt MEET HET een prijsraming op maat. Zie ook 'Algemene Voorwaarden' onderaan de pagina.

WAARHEIDSGETROUW

Basispakket verder uitgewerkt in hogere detailgraad met bibliotheekelementen die zo goed mogelijk aansluiten bij de werkelijkheid. Het interieur is aangevuld met vast meubilair volgens de standaardbibliotheken.

UITGEBREIDE INPLANTING

Voorzien van alle zichtbare inspectieputten, verharding, hoogstammige markante bomen, straatmeubilair etc.

KLAAR VOOR BA

Alle informatie m.b.t. landmeetkunde nodig om een bouwaanvraag op te maken, is voorzien.

ACCURAAT

Gemodelleerd met minimum Level of Accuracy LOA30 en een Level of Development LOD300.

2D

2D plannen in .pdf worden mee aangeleverd ter verificatie van maten, noordrichting en getekende elementen. Dit omvat een inplantingsplan met daklayout, grondplannen per niveau, zichtbare gevelaanzichten, snede(s) om de niveauverschillen aan te duiden en gabariten van de aanpalende gebouwen.

Extensie

Het 3D model wordt aangeleverd volgens de gevraagde extensie (.rvt of .pla) en als IFC bestand. Een screenshot afbeelding van het 3D model wordt toegevoegd aan het pakket ter referentie. Bij het DETAIL pakket voegen we ook een Sketchup file toe van het model.

Puntenwolk

Indien aangevraagd, wordt ook een puntenwolk mee aangeleverd. Dit is een gekleurde puntenwolk in hetzelfde coördinaatstelsel als het model in de bestandsextensie, om direct in te laden in het tekenpakket. Er wordt getracht om zoveel mogelijk ruis en reflectie te verwijderen, om een duidelijke puntenwolk te bekomen.

Viewer

Een 3D online viewer wordt aangeleverd indien aangevraagd. Deze laat toe te navigeren tussen de verschillende standplaatsen van de scanner met 360° foto-informatie.

BASIS VS. DETAIL PAKKET

FEATURE

BASIS

DETAIL

Buiten- en binnenmuren

Decoratieve gevelelementen, afwerkingslagen of details

Standaard ramen en deuren, buiten en binnen, met correcte indeling en draairichting

Waarheidsgetrouwe ramen en deuren, incl. dorpels en vensterbanken

Standaard elementen voor dak en schoorstenen, zonder dakopbouw of draagstructuren

Zichtbare dakopbouw en structuren, incl. technische elementen zoals zonnepanelen

Correcte dikte vloerpakket, vlakke plafondafwerking

Waarheidsgetrouwe plafondafwerking: structurele balken, plafondbalken, tongewelf, specifieke spanten etc.

Standaard trapelement zonder handleuning of spijlen

Vast meubilair en badkamerinrichting volgens standaard bibliotheekelementen

Haarden met schoorsteenmantels

Perceelsgrenzen worden ingetekend op basis van fysieke kenmerken

Terrein met toevoeging van straat, verharding, afsluitingen tot op 4 meter van de perceelsgrenzen

Uitgebreid inplantingsplan met toevoeging van straatelementen, controleputten, etc

Positie hoogstammige bomen op eigen terrein

Aangebouwde buren worden voor de halve gevelbreedte, beperkt tot een max van 4m, uitgewerkt in dezelfde detailgraad


WAT ZIT ER IN EEN DETAIL PAKKET?

3D Model

3D Model Sketchup

2D PDF Tekeningen

Scanfoto's

Illustratieve render

Puntenwolk indien aangevraagd

3D online viewer indien aangevraagd


Extra opties

€100

GEOGRAFISCHE LIGGING

Dit omvat het oriënteren van de puntenwolk in het Belgisch coördinaatstelsel Lambert-72 en hoogtemodel TAW.
Door gebruik te maken van extra landmeetkundige instrumenten kan het model perfect noord-georiënteerd worden en met hoogtes volgens de zeespiegel.
Bij het kiezen voor deze optie worden hoogtes altijd vermeld zoals ze zijn gemeten en is er geen reductie naar een nulpas volgens dorpel.

€400

JURIDISCHE GRENZEN

Om sluitende zekerheid te bieden naar de ligging van de perceelsgrenzen, worden deze vastgelegd door een landmeter-expert.
Na uitgebreid grensonderzoek wordt er een afzonderlijk Proces Verbaal van meting opgemaakt en wordt de juridisch correcte grens toegevoegd aan het model.
Doorlooptijden hiervan kunnen oplopen afhankelijk van de responstijd van de bevraagde openbare instanties.

(Bij nabestelling € 600)


Andere mogelijkheden

Puntenwolk

Wil je zelf het model opbouwen in je eigen tekenpakket, kies er dan voor om enkel een puntenwolk te bestellen. Deze is in te laden in nagenoeg alle gekende tekenpakketten (Apple en Windows) en we helpen je graag op weg bij de eerste stappen.

Contextmodel

3D model van de omgeving van de bouwplaats, straat, wijk, stad. Nuttig voor licht- of wind studies, om omgevingsimpact te visualiseren of om verkoop van een project te stimuleren.

Op Maat

Een groter en complexer pand? Daar hebben we ook veel ervaring in. Contacteer ons en we vinden heus wel een gepaste oplossing.

Blijf op de hoogte

offerte nodig? Contacteer ons

© Copyright 2019 - 2021 BIMShop

Powered by